Stavebnictví

Nabídka

Česká republika

Spolehlivý elektrikář spolu se skupinou pracovníků dalších
profesí realizují střední a menší zakázky v Brně a okolí.
Včetně...

Nabídka

Česká republika

Projektové práce, venkovní vodovody vč. přípojek, kanalizace vč. přípojek, úpravy toků, rybníků a vodních nádrží, objekty vodovodů a kanalizací,...

Nabídka

Česká republika

- je jím možné částečně nahradit cement, což sníží energetickou náročnou, sníží uhlíkovou stopu a zvýší některé kvalitativní stránky betonu...

Nabídka

Česká republika

Získejte oprávněnou obsluhu pro bezpečný a efektivní provoz samohybných nůžkových plošin.

Více na:...

Nabídka

Česká republika

Získejte oprávněnou obsluhu pro bezpečný a efektivní provoz pohyblivých pracovních plošin podle požadavků ČSN ISO 18878 a souvisejících předpisů...

Nabídka

Česká republika

Ekologie - průzkumy ŽP, EA, AR, hodnocení rizik lokality pro ukládání zemin, základní zpráva pro integrované povolení, havarijní plány
...

Nabídka

Česká republika

Zemní a výkopové práce minibagrem
Základy,terénní úpravy, demolice, výkopy pro bazény aj.
Projedeme i dveřmi šíře 95 cm
Cena je...

Nabídka

Česká republika

Nabízíme k prodeji nové tepelněizolační tvárnice AEROC:
D300, F 100, B 2,5

Cena s DPH:

300×200×600 HL/PDK(1pal-60 ks/2,16m3/...

Nabídka

Česká republika

Nabízíme tepelněizolační tvárnice Aeroc, stejné velikosti jako Ytong ale za nejlepší cenu:

"AEROC" D400, F 100, B 2,5

300×200×600...

Nabídka

Česká republika

„Výroba nerezového zábradlí Rakovník brány,vrata,schodiště,mříže Provádím zámečnické a svářečské práce, opravy a rekonstrukce na zakázku....

Stránky