Obchodní podmínky

  1. Provozovatelem portálu www.novezakazky.cz je společnost MV81, s.r.o. se sídlem: Kozí 8, Brno, IČ 27665542, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 50193.
  2. Provozovatel neodpovídá za obsah publikovaných nabídek nebo poptávek.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání jednotlivých nabídek nebo poptávek za předpokladu, že zjistí jejich nesoulad s reálným zadáním.
  4. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na oslovení registrovaných uživatelů formou emailu.
  5. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele. Dále registrovaný uživatel odpovídá za škodu, kterou provozovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
  6. Provozovatel má právo odmítnout registraci uživatele v případě, že tato osoba záměrně uvede zmatečné či nepravdivé údaje.
  7. Provozovatel má právo smazat nepravdivé či hrubě urážející komentáře k jednotlivým nabídkám nebo poptávkám.
  8. Provozovatel nenese odpovědnost, resp.tuto odpovědnost odmítá, potencielně vzniknuvší v důsledku publikovaných článků v sekci Novinky ze světa obchodu a financí.
  9. Společnost MV81, s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů garantuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.