Multiprach

Záložky

Obor: 
Země: 

Česká republika

Počet zobrazení: 
156
Nabídka

Nabízíme uhelný prach /multiprach, saze), cca 100 tun (kontinuální dodávky možné),
Cena 2490,-Kč za tunu.
Kód produktu: R300
V souladu se všemi místními legislativními předpisy a požadavky na povolení.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikální skupenství: Pevné
Zápach: Žádné.
Vzhled: Černý prášek nebo pelety
Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se
Barva: Černá
Vlastnost Hodnoty Poznámky • Metoda
pH: 2-11 2-4 (oxidované saze) a 4-11 (neoxidované saze), 50 g/l vody, 20
°C (68 °F), ASTM 1512
Bod tání/bod tuhnutí: Nevztahuje se
Bod varu/rozmezí bodu varu: Nevztahuje se
Rychlost vypařování: Nevztahuje se
Tlak par: Nevztahuje se
Hustota par: Nevztahuje se
Hustota: 1.7-1.9 g/cm3 @ 20 °C
Sypná hustota: 200-680 g/cm3 (Granule)
20-380 g/cm3 (prášek)
Měrná hmotnost při 20 °C: 1.7-1.9
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustné
Rozpustnost(i): Nerozpustné
Rozdělovací koeficient
(n-octanol/voda):
Nevztahuje se
Teplota rozkladu: Nevztahuje se
Viskozita: Nevztahuje se
Kinematická viskozita: Nevztahuje se
Dynamická viskozita: Nevztahuje se
Oxidační vlastnosti: Nevztahuje se
Bod měknutí: Nevztahuje se
Obsah VOC (%): Informace nejsou k dispozici
Obsah těkavých látek v %
(objemových):
Informace nejsou k dispozici
Obsah těkavých látek v %
(hmotnostních):
< 2.5% (950 °C) neoxidované saze
2 - 8% (oxidované saze)
Povrchové napětí: Informace nejsou k dispozici
Minimální energie zapálení: > 10,000 mJ VDI 2263

Galerie: 
obrázky nevloženy
Dokumentace: 
dokumenty nevloženy
Video: 
video nevloženo
Firma
Adresa:
Kozí 684/8
Obec:
Brno - střed
PSČ:
60200
Země:
Česká republika
IČ:
276 65 542
Domovská stránka:
Roční obrat:
500.000 - 1 milion Kč
Profil firmy:
Obchodní a zprostředkovatelská činnost.
Kontakt
Telefon:
733 214 336

Další nabídky nebo poptávky firmy

Nabídka

Česká republika

V zastoupení zadavatele publikujeme nabídku zemědělského obchodu na Olomoucku, viz.následující link :...

Nabídka

Česká republika

pomocí simulátoru, zábavné hraní her, jimiž hráč získává těžební energii pro portfolio kryptoměn.....po rozkliknutí následujících odkazů(na konci...

Poptávka

Česká republika

Hledáme nemovitosti k vyklizení, v případě kladného vyhodnocení je možnost službu provést zdarma

Poptávka

Česká republika

Pro našeho obchodního partnera poptáváme železný šrot určený přímo ocelárnám.

Nabídka

Česká republika

V zastoupení majitele nabízíme obráběnbí na CNC - plasmovém pálicím stroji a kyslíkové řězání pásové pily.

 

 

Poptávka

Česká republika

Pro našeho obchodního partnera poptáváme :

Výrobní prostory, které by měly mít přibližně tyto specifikace:
 

...

Poptávka

Česká republika

Pro našeho registrovaného uživateli poptáváme nerezové vysouvací nebo skládací schody vč.nere nerezového zábradlí . Kontakt : Ing.Martin Zbyněk, ...

Nabídka

Česká republika

předmětů v příloze...vítězí nejvyšší dosažená cena, minimální cena k jednání 7 000 Kč.

Nabídka

Česká republika

Dívka na gauči 1000 Kč

Dívka v šatech 1000 Kč

Předzámčí 1000 Kč

Krajina 1000 Kč